Олексій КОРЧМІТ

Член правління

Голова правління ГО “Українська асоціація Енергосервісних компаній” (далі, – “УАЕСКО”)

УАЕСКО є громадським об’єднанням представників вітчизняних Енергосервісних компаній (ЕСКО) – новаторів та піонерів у впровадження енергоефективних заходів в громадських будівлях України, використовуючи модель ЕСКО-договорів.

Діяльність ГО «Українська Асоціації енергосервісних компаній» (ГО УАЕСКО)

 1. ГО УАЕСКО – бере активну участь в розробці та лобіюванні прийняття законодавчих актів спрямованих на розвиток ринку енергосервісу в Україні;
 2. Створює інформаційні та комунікаційні заходи щодо висвітлення успішно реалізованих енергосервісних проектів;
 3. Бере участь в організації комунікаційних майданчиків між представниками ЕСКО-бізнесу та потенційних замовників закупівлі енергосервісу (Національні форуми та регіональні/місцеві семінари);
 4. Надання консалтингових послуг для представників ЕСКО-бізнесу та замовників ЕСКО починаючи від підготовки тендерної документації для оголошення відкритих рогів із закупівлі енергосервісу завершуючи реєстрацією ЕСКО-договорів в Державні казначейській службі.
 5. Розробка аналітичних матеріалів щодо ефективності розвитку ринку ЕСКО, аналіз існуючих бар’єрів розвитку та розробка рекомендацій/інструментів щодо бар’єрів розвитку ринку ЕСКО.

За активної участі Олексія Корчміта ГО УАЕСКО досягла наступних результатів (станом на вересень 2019):

 1. За півтора роки існування ГО УАЕСКО об’єднало в собі 15 найпотужніших ЕСКО-компаній які володіють 254 ЕСКО-контрактами з 328 існуючих, тобто 77% ринку ЕСКО.
 2. Виявлено 15 існуючих ЕСКО-бар’єрів – результатом чого стало розробка інструментів подолання ЕСКО-бар’єрів задля покращення умов розвитку ринку ЕСКО.
 3. ГО УАЕСКО активно бере участь в удосконаленні роботи модулю ProZorro в частині відкритих торгів із закупівлі енергосервісу.
 4. Спільно з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України організовано та проведено:
  1. 2 Національних форуми з сумарною кількістю учасників/присутніх понад 1000 чоловік;
  2. 60 регіональних семінарів з сумарною кількістю учасників/присутніх понад 4500 чоловік;
  3. 65 місцевих семінарів з сумарною кількістю учасників/присутніх понад 2400 чоловік.
 5. Підготовлено та оприлюднено 138 публікацій для засобів масової інформації для висвітлення успішно реалізованих енергосервісних проектів