Створення ради експертів з питань енергетичної безпеки України

Сьогодні 29 травня 2020 року була створена Рада експертів з питань енергетичної безпеки, яка буде консультативним органом Ради національної безпеки і оборони України, утвореним відповідно до рішення РНБО від 2 грудня 2019 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки»

Основними завданнями Ради експертів є:

1) аналіз стану і прогнозування тенденцій розвитку паливно- енергетичного комплексу, енергетичних ринків;

2) вивчення стану державного регулювання паливно-енергетичного комплексу, енергетичних ринків, ефективності реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;

3) аналіз проектів нормативно-правових актів з питань функціонування паливно-енергетичного комплексу та енергетичної безпеки, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;

4) підготовка Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо:

протидії та нейтралізації загроз енергетичній безпеці України;

системного розв’язання проблемних питань y паливно-енергетичному комплексі;

визначення концептуальних підходів та напрямів забезпечення енергетичної безпеки;

заходів, спрямованих на Підвищення ефективності державної політики у паливно-енергетичному комплексі та у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;

удосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері забезпечення енергетичної безпеки;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі, y сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;

удосконалення нормативно-правової бази з питань паливно-енергетичного комплексу.

 

Детальніше за посиланням.